Základní údaje

název knihovny:
Obecní knihovna Úvalno

sídlo knihovny:
Úvalno 58

evidenční číslo knihovny:
1504

sigla knihovny:
BRG527