Historie knihovny

Historie knihovny

Dle záznamu v obecní kronice byla knihovna zřízena místní osvětovou radou a zahájila svou činnost v roce 1947. Byla umístěná v budově MNV a čtenářům nabízela k zapůjčení 400 svazků knih. Prvním knihovníkem se stal pan  Gotwald. Tou dobou zde byla ještě knihovna KSČ, která sloužila jako doplněk školení straníků. Knihovnu vedl pan Josef  Pavliska, k dispozici bylo 250 knih.

V únoru 1951 byla knihovna umístěna do kulturní jizby v Domě  mládeže u opavské silnice. Slavnostního otevření se zúčastnil i spisovatel František Směja, jehož bratr, učitel Oldřich Směja, žil v Úvalně a zapojoval se do kulturního života obce.

Umístění knihovny ve spodní části obce se neosvědčilo. Podle knihovníka byl velmi malý zájem o půjčování knih, proto byla knihovna umístěna zpátky do budovy MNV, kde je dosud.

Další zmínka o knihovně je až v roce 1969, kdy místní lidová knihovna spadá pod střediskovou knihovnu v Krnově. Knižní fond je prostřednictvím střediskové knihovny pravidelně obměňován, do interiéru obec zakoupila nový nábytek.

V letech 1969 až 1973 vede knihovnu paní Marie Darebníčková, ředitelka místní školy.

V roce 1969 měla knihovna 119 čtenářů a vypůjčeno bylo celkem 5 351 knih. Za výborné výsledky byla knihovna odměněna Čestným uznáním ONV v Bruntále.

V roce 1970 měla knihovna 122 čtenářů a vypůjčeno bylo 5 478 knih. Jde vesměs o mladé čtenáře z řad školní mládeže. Dospělých je jen malý počet. Nejstarším čtenářem je 84letý V. Štrauch.

V roce 1978 knihovnu vede učitelka Eva Tomešová, která se střídá s učitelkou Pavlou Odložilíkovou.

V roce 1988 se stává vedoucí knihovny  důchodkyně Jarmila Klepáčová. Knihovna je otevřena dvakrát týdně a má 209 čtenářů. Dospělým čtenářům bylo zapůjčeno 1 221 naučných a 2 246 beletristických knih. Děti si půjčily 613 naučných a 2 296 beletristických knih                    

V roce 2003 se Obecní knihovna Úvalno zapojila do projektu Regionálních funkcí a stala se součásti regionu Holasovice, ve kterém plní funkci pověřené knihovny Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice. Jako knihovnice nastupuje paní Marta Veliká.

V tomtéž roce obec zakoupila knihovně počítač a knihovnický systém Lanius. Pověřená knihovna vložila veškerý knižní fond do knihovnického systému a výpůjční proces byl tímto automatizován. V praxi to přineslo rychlou a naprosto přesnou evidenci výpůjček, zjednodušení veškeré evidence, zefektivnění a zkvalitnění všech knihovnických procesů.

V roce 2004 knihovnu navštěvuje 67 uživatelů, kteří si vypůjčili celkem 1 204 knih. Návštěvníků knihovna zaznamenala 479.

V roce 2005 knihovna eviduje 73 uživatelů knihovnických služeb, kteří si vypůjčili 1 562 knih. V průběhu roku knihovnu navštívilo 588 klientů.

V roce 2006 knihovnu navštěvuje 73 uživatelů, kteří si vypůjčili celkem 1 196 knih. Knihovnu navštívilo v průběhu roku  491 návštěvníků.

V roce 2007 knihovna eviduje 62 uživatelů, kteří si vypůjčili celkem 813 knih. Návštěvníků knihovna zaznamenala 353.

V roce 2008 došlo k nárůstu počtu uživatelů – knihovnu navštěvuje 82 klientů, kteří si vypůjčili celkem 862 knih. Počet návštěvníků zůstal podobný jako v předchozím roce – knihovna zaznamenala číslo 351.

V roce 2009 se funkce knihovnice ujímá Ladislava Vlčková.  Knihovna je otevřená vždy v pondělí od 13.30 do 16.30 hodin. Knihovnu navštěvuje 45 uživatelů, kteří si vypůjčili celkem 1 430 knih. Návštěvníků knihovna zaznamenala 417.

V roce 2010 je v knihovně registrováno 77 uživatelů, kteří si vypůjčili 1 874 knih. Knihovnu v průběhu roku navštívilo 651 klientů.

V roce 2011 dochází k viditelnému nárůstu registrovaných uživatelů, výpůjček    i návštěvníků. V knihovně je registrováno 95 uživatelů, 2 594 výpůjček a 870 návštěvníků. Paní knihovnice se snaží zásobovat své čtenáře novými knihami i mimo cirkulaci a proto dojíždí do pověřené knihovny a půjčuje poptávané tituly tam.

Od roku 2012 knihovna z důvodu velkého zájmu o své služby rozšiřuje provozní hodiny. Nově tedy půjčuje v pondělí a ve středu v době od 13.30 do 16.30 hodin. Knihovnu navštěvuje 110 uživatelů, kteří si vypůjčili celkem 2 386 knih. Návštěvníků knihovna zaznamenala 972.

 S rozvojem technologií se začínají knihovny měnit. Jejich hlavní službou stále zůstává půjčování knih a časopisů, mění se však ve veřejný prostor, ve kterém mohou uživatelé trávit volný čas, vzdělávat se, nebo odpočívat.  I knihovna v Úvalně kopíruje tento celosvětový trend a od roku 2013 pořádá kulturní akce pro veřejnost – přednášky a besedy. Knihovnu navštěvuje 115 uživatelů, kteří si vypůjčili celkem 2 780 knih. Knihovnu v průběhu roku navštívilo 1 164 klientů.

V roce 2014 knihovna vykazuje 124 uživatelů, 46 z nich jsou děti. Výpůjček je evidováno 3 588, z tohoto počtu 108 jsou výpůjčky periodik.  Knihovnu navštívilo 1 370 návštěvníků, 48 z nich navštívilo knihovnickou akci.

V roce 2015 knihovna  zavádí novou službu – obalování učebnic. Hned ze startu tuto službu využilo 7 dětí, které si nechaly obalit 28 učebnic. Knihovnu navštěvuje 129 uživatelů, z toho 39 dětí. Vypůjček bylo evidováno celkem 3 964.  Knih se půjčilo 3 918, časopisů 46. Návštěvníků knihovna zaznamenala celkem 1 330, z toho 34 navštívilo knihovnickou akci.

Rok 2016:  knihovnu navštěvuje 121 uživatelů (z toho 42 dětí), evidováno je 4 519 výpůjček. Návštěvníků knihovna eviduje 1 417 – v půjčovně 1 359, na akcích knihovny 58.

V roce 2017 knihovna rozšiřuje své služby a půjčuje stolní deskové hry. Knihovnu navštěvuje 115 uživatelů (z toho 34 dětí), výpůjček je evidováno  4 224 (4 083 knihy, 130 časopisy, 11 hry). Návštěvníků knihovna zaznamenala celkem 1 390 – v půjčovně 1 266, na akcích knihovny 124.

V roce 2018 knihovnu navštěvuje 125 uživatelů, 38 z nich jsou děti. Výpůjček je evidováno celkem 4 219. Zápůjček knih bylo evidováno 4 136, časopisů 71 a stolních her 12.  Návštěvníků knihovna zaznamenala celkem 1 494. Půjčovnu uživatelé navštívili 1 307x, kulturní akce 187x.

V roce 2019 knihovnu navštěvuje 137 uživatelů, 50 z nich jsou děti. Společně si vypůjčili knihy, časopisy, nebo hry celkem 4 475x. Návštěvníků knihovna zaznamenala 1 546. Půjčovna jich evidovala 1 361, kulturní akce knihovny navštívilo 185 zájemců.

V roce 2021 knihovnu navštěvuje 108 uživatelů, z toho 25 dětí. Společně si vypůjčili knihy, časopisy, nebo hry celkem 3 044x. Návštěvníků knihovna zaznamenala 1 124.

K 1. 1. 2022 má knihovna ve svém fondu 1 785 svazků knih, které byly zakoupeny z prostředků zřizovatele – Obce Úvalno. Dále má knihovna k dispozici pro své uživatele 819 knih z regionálního fondu. Tyto knihy jsou vedeny v evidenci jako trvalá zápůjčka. V knihovně je možné si půjčit i časopisy, společenské hry a knihy z edice Kouzelné čtení s ALBI tužkou. Práci knihovnice vykonává Ladislava Vlčková. Výpůjční proces je automatizovaný, uživatelé mohou vybírat dokumenty k zapůjčení prostřednictvím elektronického katalogu. V roce 2021 knihovnu navštěvovalo 108 registrovaných uživatelů, z toho 25 dětí do 15 let věku. Knihovnu během roku navštívilo 1 124 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 3 044 výpůjček – 2 970 knih a 74 periodik.