Služby

SLUŽBY KNIHOVNY

Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby :

  • půjčování knih a časopisů
  • odborná pomoc při výběru knih
  • 3x ročně soubor nových knih
  • možnost objednání konkrétních titulů z fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského
  • kulturní akce pro děti i dospělé, soutěže
  • Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – tuto službu zajišťujeme prostřednictvím Místní knihovny Pavla Křížkovského v Holasovicích

 

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:
děti do 15 let: zdarma
dospělí nad 15 let: zdarma
důchodci nad 70 let: zdarma

Meziknihovní výpůjční služba:

Pro čtenáře zdarma. Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Obce Úvalno.

Výpůjční doba dokumentu:
knihy – 1 měsíc
časopisy – 1 týden

Upomínací poplatky:
po 31 dnech od uplynutí lhůty k vrácení    5, – Kč
po 41 dnech od uplynutí lhůty k vrácení  10,- Kč
po 51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení  20,- Kč
po 61 dnech od uplynutí lhůty k vrácení  50,- Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:
cena dokumentu + 50,- Kč

Knihovní řád