Ceník

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:
děti do 15 let:                  0,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 15 let:         0,- Kč/ 1 rok
důchodci nad 70 let:     0,- Kč/ 1 rok

Meziknihovní výpůjční služba:
Pro čtenáře zdarma. Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Obce Úvalno.

Výpůjční doba dokumentu:
knihy – 1 měsíc
časopisy – 1 týden

Upomínací poplatky:
po 31 dnech od uplynutí lhůty k vrácení:    5,- Kč
po 41 dnech od uplynutí lhůty k vrácení:  10,- Kč
po 51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení:  20,- Kč
po 61 dnech od uplynutí lhůty k vrácení:  50,- Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:
cena dokumentu + 50,- Kč

Knihovní řád